Năm học 2018-2019, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"

Tiện ích Đồng hồ đếm ngược 08/2013

Ngoài chức năng như các đồng hồ đếm ngược khác tiện ích còn cho phép đếm thời gian quá giờ qui định.Những ưu điểm của chương trình

1/ Không cần cài đặt

2/ Hỗ trợ 02 dạng hiển thị

3/ Không cần phải nhập đi nhập lại thời gian bắt đầu tính (các chương trình khác không có).

4/ Luôn hiển thị đồng hồ lên trên các ứng dụng (on top - các chương trình khác không có)

5/ Hỗ trợ bật/tắt âm thanh khi sắp hết giờ.

6/ Bật/tắt  âm thanh khi thời gian đã hết.

7/ Có thể di chuyển đến vị trí mong muốn.

8/ Dung lượng nhỏ gọn.

9/ Form sẽ rung khi hết giờ.

10/ Hỗ trợ đếm thời gian quá giờ quy định (Các chương trình khác không có)

Thời gian quá giờ được cập nhật hiển thị theo dạng phút:giây

11/ Thêm nút cho phép ẩn form hiện tại.

12/ Thêm form hiển thị theo dạng phút:giây (00:00)

Chi tiết tải file và hướng dẫn sử dụng vui lòng xem tại đây

(Nguồn Internet)

Tập tin đính kèm:
Trở về