Năm học 2018-2019, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
“Giai điệu tuổi hồng” 2017: Hình ảnh ngày dự thi thứ 3
Một số hình ảnh của Hội thi “Giai điệu tuổi hồng” lần thứ XII năm 2017 trong Ngày dự thi thứ 3 (14/4/2017)

Trong ngày thứ ba có 09 đơn vị dự thi gồm:

1. Trường THPT Bình An với chủ đề “Ký ức quê hương”

2. Trường THPT Lê Lợi với chủ đề “Tuổi trẻ Bình Dương tiếp bước cha anh”

3. Trường THPT Thanh Tuyền với chủ đề “Quê hương và truyền thống cách mạng”

4. Trường THPT Phan Bội Châu với chủ đề “Việt Nam trong tôi”

5. Trường THPT Phước Hòa với chủ đề “Linh thiêng Việt Nam”

6. Trường THPT Bàu Bàng với chủ đề “Việt Nam – Đất nước – Con người”

7. Trường THPT Dĩ An với chủ đề “Khát vọng tuổi trẻ”

8. Trường THPT Nguyễn An Ninh với chủ đề “Quê hương”

9. Trường THPT Trịnh Hoài Đức với chủ đề “Ước mơ”

Một số hình ảnh của Ngày dự thi thứ ba (14/4/2017)

 (Anh Thái – Minh Ngọc)

Trở về