Năm học 2018-2019, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Tên đơn vị Ngoài công lập Địa bàn
Mầm non Hoa Hồng Long Nguyên, Bến Cát
Mầm non Hoa Mai Lai Hưng, Bến Cát
Mầm non Hoạ Mi Trừ Văn Thố, Bến Cát
Mầm non Hoa Sen MP X KCN Mỹ Phước 1, Bến Cát
Mầm non Hoa Thiên Lý X KCN Mỹ Phước 1, Bến Cát
Mầm non Hoàng An X Bến Cát
Mầm non Hoàng Anh X Lai Hưng, Bến Cát
Mầm non Hưng Hoà Hưng Hoà, Bến Cát
Mầm non Hướng Dương Thị trấn Mỹ Phước, Bến Cát
Mầm non Lai Uyên Lai Uyên, Bến Cát
Mầm non Long Nguyên X Long Nguyên, Bến Cát
Mầm non May Quốc tế X An Điền, Bến Cát
Mầm non Sơn Ca X KDC Mỹ Phước 2, Bến Cát
Mầm non Tân Hưng Tân Hưng, Bến Cát
Mầm non Tương Lai X KCN Mỹ Phước 1, Bến Cát